graagtraag.nl

beukelswij: verleiden tot veiligheid

Wij van Beukelswij

doen experimenten die de Rotterdamse Beukelsdijk en Beukelsweg een veiliger doorgaande weg moeten maken:

Een weg die past bij een woonwijk.

"rechtsaf"
%
"meten is weten"
%
"advies 40"
%
"markering"
%
"overgang"
%
"graaglaag"
%
"lijntje"
%

Wij van Beukelswij

doen experimenten die de Rotterdamse Beukelsdijk en Beukelsweg een veiliger doorgaande weg moeten maken: een weg die past bij een woonwijk.

‘GraagLaag’ gaat van start!

31 augustus 2020

Momenteel leggen we de laatste hand aan het Graag-Laag experiment. Als alles goed gaat, en u loopt, fietst, brommert of autorijdt over een paar weken over de Beukelsdijk, gaat u hier (op de hoek met de Middenhoefstraat, bij het Design…

meer..

onze missie

Ook voor gezinnen moet Rotterdam een aantrekkelijke stad zijn om te wonen. Dat kan alleen als mensen het gevoel hebben dat hun kinderen veilig kunnen opgroeien en verkeershinder tot een minimum beperkt wordt.

Tegelijkertijd is bereikbaarheid en doorstroming voor het verkeer belangrijk voor de economie van onze stad. Deze belangen botsen soms met elkaar.

Wij geloven dat de oplossing ligt in vernieuwende duurzame maatregelen die zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid ten goede komen.

Hiermee willen we het gevoel van een woonwijk creëren voor bewoners aan Beukelsdijk en Beukelsweg.

Wat, waarom & waar ?

Uit metingen van de gemeente blijkt dat 160 auto’s per dag te hard (meer dan 57 km/u met pieken tot 92 km/u) rijden. Traditionele oplossingen om de verkeersveiligheid te vergroten leiden onvoldoende tot gedragsverandering van de verkeersdeelnemers.

Experimenten

Wij willen het gedrag van gebruikers op het traject Beukelsweg en Beukelsdijk (van 's-Gravendijkwal tot Aelbrechtsplein) door middel van innovatieve maatregelen beïnvloeden. Hiervoor hebben we een aantal experimenten bedacht, die we gedurende een jaar, samen met de gemeente gaan testen.

 

1. "Meten is weten"

we meten het aantal passerende auto's en hun snelheid

2. "Advies 40"

onze verkeersborden adviseren 40 km/u

3. "Overgang"

we maken duidelijk dat je een woonwijk inrijdt

4. "Rechtsaf"

je mag hier alleen rechtsaf

5. "Lijntje"

de weg lijkt smaller

6. "Markering"

we maken extra duidelijk wat je verderop verwachten kan

7. "Graaglaag"

beter uitzicht zonder hoogparkeerders