Beukelswij en gemeente: planning haalbaar

Het was alweer een tijdje geleden… Vandaag zijn we op bezoek bij de gemeente om een update te geven over de voortgang van onze activiteiten. Belangrijkste punt is afstemming over de planning. We bespreken daarom een voor een de experimenten. Iedere interventie heeft zijn eigen uitdagingen. Sommige aanpassingen kunnen we zelf uitvoeren, zonder tussenkomst van de gemeente. Voor andere ingrepen is een TVM (tijdelijke verkeersmaatregel) nodig waar een vaste doorlooptijd aan zit of voert de gemeente in zijn geheel uit. Conclusie is dat de planning zoals we die hebben voorgesteld haalbaar lijkt na het inventariseren van alle doorlooptijden.

We krijgen akkoord voor het zelf uitvoeren van ons eerste experiment. Binnenkort hangen over het gehele traject Beukelsweg-Beukelsdijk zelfontworpen 40km borden en gaan we meten wat het effect hiervan is. We houden jullie uiteraard op de hoogte wanneer dat is.

Als laatste nemen we ook nog de 21 verbeterpunten die tijdens de schouw (9 mei 2017) zijn benoemd. We zijn erg tevreden met de vorderingen die de gemeente hierin heeft gemaakt. 15 punten zijn inmiddels opgelost en 3 punten worden opgenomen in de experimenten die we dit jaar uitvoeren. De overige punten hebben een langere doorlooptijd, zoals de aanpassing van de rotonde Heemraadsingel-Beukelsdijk, maar blijven wel op de radar bij iedereen.

Graagtraag.nl | Op bezoek bij de gemeente