'meten is weten'

geplande uitvoering: continu

Op 6 vaste plekken op het traject Beukelsweg - Beukelsdijk wordt van maart tot december continu de snelheid, richting en intensiteit van het verkeer gemeten. Door continu te meten krijgen we meer inzicht in het daadwerkelijke probleem. Hoe hard wordt er gereden, wordt er te hard gereden en waar gebeurt dat vooral.
De metingen helpen ons ook te bepalen welk effect onze experimenten hebben op de verkeerssituatie.

'advies 40'

uitvoering: één maand (zomer 2018)

Op het hele traject Beukelsweg - Beukelsdijk worden in beide richtingen borden geplaatst die de automobilist een maximum snelheid van 40km/u adviseren. De borden hebben een afwijkende kleurstelling, waardoor ze meer opvallen tussen alle standaard verkeersborden.

Met dit experiment proberen we aan te tonen dat het instellen van een adviessnelheid er voor zorgt dat automobilisten langzamer gaan rijden en dus de gemiddelde snelheid over het gehele traject omlaag gaat.

'overgang'

uitvoering: één maand (herfst 2018)

Op strategische plekken aan het begin van de wijk geven we met tekst en beeld in mobiele reclamezuilen (trotters) aan dat je als automobilist een woonwijk in rijdt. Deze overgang wordt tegelijkertijd gemarkeerd door (gekleurde) markeringen op de rijbaan.

Met dit experiment proberen we aan te tonen dat automobilisten langzamer gaan rijden en beter opletten op het overige verkeer als ze beseffen dat ze in een woonwijk rijden, ook al krijgen ze dat signaal door het profiel van de weg zelf niet.

'rechtsaf'

uitvoering: juni/juli 2018 (start 6 juni)

De oversteekplaats op de Beukelsdijk ter hoogte van de Jagthuisstraat is een erg druk punt en wordt door bewoners als gevaarlijk ervaren. Door belijning op de weg aan te brengen en borden langs de weg te zetten dwingen we verkeer dat uit de Jagthuisstraat komt alleen rechtsaf te slaan.  Automobilisten hoeven zich alleen te focussen op het verkeer dat van links komt.

Met dit experiment proberen we aan te tonen dat automobilisten niet meer linksaf slaan als zij de Jagthuisstraat uit komen, waardoor minder (bijna) ongevallen ontstaan en de (subjectieve) veiligheid vergroot wordt. Belangrijk is dat de doorstroming richting Burgemeester Meineszplein goed blijft.

'lijntje'

uitvoering: tot belijning is weggesleten (herfst 2019)

Locatie 1: Beukelsweg tussen Allard Piersonstraat en Weizichtstraat
Locatie 2: Beukelsdijk tussen 1e Virulistraat en Adrien Milderstraat

Tijdens het experiment belijning ('Lijntje') laten we onze tanden zien.

De gemeente brengt op twee plekken in de straat over een lengte van 70 meter witte drakentanden aan op het wegdek.

Het patroon is zo ontworpen dat het voor een automobilist lijkt dat hij - bij een constante snelheid - steeds harder gaat rijden. Het doel is natuurlijk dat hij hierdoor automatisch langzamer gaat rijden.

Of dit ook echt zo is, meten we met snelheidsradars. Er is een zg. nul-meting uitgevoerd om te kunnen vergelijken.

Afhankelijk van de weersomstandigheden loopt dit experiment 1 of 2 maanden.

'markering'

uitvoering: tot belijning is weggesleten (winter 2018)

Op een aantal locaties op de de Beukelsdijk worden markeringen op het wegdek aangebracht die de automobilist meer bewust moeten maken van de verkeerssituatie op dat punt. Denk hierbij aan een naderend zebrapad of een kruisend fietspad. Met borden langs de weg proberen we het gewenste effect te versterken.

Met deze experimenten willen we aantonen dat automobilisten zich beter bewust zijn van specifieke verkeerssituaties en daardoor beter opletten, waardoor minder ongevallen gebeuren en de subjectieve veiligheid omhoog gaat.

'graaglaag'

uitvoering: één maand (herfst 2019)

We zorgen er op een ludieke manier voor dat op een aantal parkeerplaatsen geen hoge voertuigen kunnen staan.

Doordat er alleen personenauto’s staan, wordt het zicht voor overstekende fietsers en voetgangers beter. Er worden op deze manier geen parkeerplaatsen opgeheven.

Het experiment loopt een maand.